Villa Piaski

Villa Piaski

ul. Joanny Chmielewskiej 5
82-120 Krynica Morska - Piaski


tel. 605-471-70 zobacz numer
villapiaski zobacz email
www.villapi... ... zobacz adres www

Ocena obiektu: 4.83 (głosów 29)

Regulamin Villi Piaski

Regulamin obiektu Villa Piaski

Szanowni Państwo !

Liczymy na współpracę przy przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu Państwa w Villi Piaski.

1. Pokoje w Villi wynajmowane są na doby. Doba pobytowa rozpoczyna się od godz.16.00 a kończy o godz.10.00.

2. Opłata za pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie należność za całość pobytu nie ulega zmianie. Wpłacona zaliczka w przypadku odwołania przyjazdu przepada.

3. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom.

4. Osoby nie zameldowane w Villa Piaski proszone są o opuszczenie obiektu do godz. 20.00.

5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach : 22.00-7.00.

6. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia Villi Piaski bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

7. Villa Piaski nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy. Każdy rodzic (opiekun), odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci.

9. W pokojach  nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, np. grzałki, farelki, itp. nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.

10. DO TOALET I INNYCH URZĄDZEŃ SANITARNYCH NIE WRZUCAMY: chusteczek higienicznych, ręczników papierowych, szmat, ścierek, waty, podpasek, tamponów, pieluch, gazet, włosów, resztek jedzenia, leków i innych rzeczy powodujących niedrożność rur kanalizacyjnych.

11. Na terenie całego obiektu obowiązuje ZAKAZ PALENIA.

12. W obiekcie istnieje możliwość przyjęcia zwierząt tylko po wcześniejszym tego uzgodnieniu w właścicielem obiektu.

13. Prosimy podczas pobytu systematycznie wynosić i segregować śmieci. Kosze na segregacje znajdują się na zewnątrz budynku.

14. Prosimy o zamykanie drzwi wejściowych do obiektu i pokojów.

15. Prosimy nie trzaskać drzwiami wejściowymi do obiektu i pokojów.

16. Prosimy o parkowanie samochodu na parkingu w miejscach do tego wyznaczonych.

17. Prosimy o zamykanie bram wjazdowych na tren Villi Piaski.

18.Prosimy o pozostawiania wózków dziecięcych w holu przy drzwiach wyjściowych  do budynku ( prosimy o nie trzymanie wózków dziecięcych w pokojach).

19.Prosimy o niedotykanie lamp, reflektorów  i roślin znajdujących się na terenie Villi Piaski.

20.Prosimy o nie dokarmianie dzikich zwierząt za ogrodzeniem naszego obiektu.

21. Z chwilą otrzymania klucza do pokoju stajecie się Państwo gospodarzem pokoju. Na życzenie pokój może zostać posprzątany za opłatą.

22. Za zagubienie klucza pobieramy opłatę w wysokości 50 zł.

Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu udanego pobytu w Villa Piaski.